Matkustus ja majoitus

Travel and Accomodation

Kilpailija maksaa itse omat ja säestäjänsä matkakustannukset Helsinkiin ja takaisin. Kilpailutoimikunta voi kuitenkin harkintansa mukaan myöntää matka-avustusta Euroopan ulkopuolelta tuleville kilpailijoille. Ulkomaisten osanottajien toivotaan ilmoittavan etukäteen sihteeristölle, milloin ja millä kulkuneuvolla he saapuvat Helsinkiin.

Kilpailijan, joka tarvitsee viisumin Suomeen, on hankittava se hyvissä ajoin omassa maassaan olevasta Suomen edustustosta.

Kilpailijoiden on henkilökohtaisesti ilmoittauduttava kilpailutoimistoon (Helsingin Musiikkitalossa) lauantaina 1.6.2024 klo 14-17 ja osallistuttava kilpailujärjestyksen arvontatilaisuuteen samana iltana 18.00

Perhemajoitus

Kilpailijoille tarjotaan mahdollisuus majoittua maksutta pääkaupunkiseutulaisiin perheisiin. Majoitus alkaa aikaisintaan sinä päivänä, jona ilmoittautuminen ja kilpailujärjestyksen arvontatilaisuus järjestetään (1.6.2024) ja päättyy palkinnonsaajien konserttia seuraavana päivänä (15.6.2024). Majoitukseen sisältyy aamiainen. Vapaa perhemajoitus järjestetään vain kilpailuun osallistuville laulajille. Muista majoitusvaihtoehdoista lisätietoja saat kilpailun sihteeristöltä. 

Kilpailun osanottajalle maksetaan päivärahaa niiltä päiviltä, joina hän osallistuu kilpailuun, mikäli päivärahan maksamiseen liittyvä ehto (matkan pituus kilpailupaikkakunnalle) täyttyy. Kotimaan päivärahan suuruus vuonna 2024 ilmoitetaan myöhemmin. Päivärahat kilpailija saa itse nostaa kilpailukansliasta alkukilpailun tai välikilpailun jälkeen tai kilpailun päättymistä seuraavana päivänä. Kilpailijoille tarjotaan myös päivittäin lounas Musiikkitalossa.