SÄÄNNÖT

YLEISTÄ

1  Suomen Kulttuurirahasto järjestää yhdeksännen kerran Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun Helsingissä 3.-12.6.2024.

2 Kilpailuun voivat osallistua laulajat, jotka ovat syntyneet vuonna 1992 tai sen jälkeen. Venäjän kansalaiset voivat osallistua kilpailuun, mikäli he voivat osoittaa asuneensa Venäjän federaation ulkopuolella viimeksi kuluneiden kolmen vuoden ajan eli elokuusta 2020 alkaen.

Suomen Kulttuurirahasto tuomitsee Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan. Venäjällä asuvien Venäjän kansalaisten rajaus kilpailun ulkopuolelle on voimassa niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu.

3  Ilmoittautuessaan tähän kilpailuun laulaja sitoutuu noudattamaan kilpailusääntöjä, esiintymismääräyksiä ja tuomariston ratkaisuja. Kilpailuun ilmoittautuminen merkitsee samalla vakuutusta siitä, että laulaja on kilpailun ajan vapaa kaikista ammattinsa velvoituksista.

ILMOITTAUTUMINEN

4    Kilpailuun ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella verkkosivujen mirjamhelin.fi kautta 4.1.2024 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä laulajan tulee toimittaa korkeatasoinen audiovisuaalinen tallenne esikarsintaa varten.

Ilmoittautumislomakkeen, sen liitteiden ja säännöissä jäljempänä mainittujen ilmoitusten tulee olla perillä mainituissa määräajoissa. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

5     Jos kilpailijoiden määrää on rajoitettava, suorittaa kilpailutoimikunnan nimeämä raati esikarsinnan lähetettyjen ilmoittautumisasiakirjojen ja audiovisuaalisen tallenteen perusteella. Kilpailuun hyväksytyille osanottajille lähetetään kirjallinen vahvistus 31.1.2024 mennessä.

6    Kilpailijan ilmoittamaan ohjelmaan voidaan hyväksyä muutoksia 14.2.2024 asti.

7    Kilpailijoiden on henkilökohtaisesti ilmoittauduttava kilpailutoimistoon 1.6.2024 klo 14–17 ja osallistuttava kilpailujärjestyksen arvontatilaisuuteen klo 18.00.

NUOTTIAINEISTO

8    Jos kilpailijalla ei ole omaa pianistia, noudatetaan seuraavia sääntöjä:

a) Kilpailun pianistille on toimitettava selkeät, luettavat nuotit.

b) Erityistapauksissa kilpailupäällikkö voi edellyttää, että nuotit toimitetaan etukäteen tutustumista varten.

9    Orkesterin tarvitseman nuottiaineiston hankinnasta vastaa kilpailupäällikkö. Jos kilpailijan valitsemalla orkesterin säestyksellä esitettävällä sävellyksellä ei ole kustantajaa tai teos ei ole yleisesti saatavissa, kilpailijan on kilpailupäällikön pyynnöstä toimitettava kilpailutoimistoon sekä teoksen partituuri että sen orkesterimateriaali 14.2.2024 mennessä.

10    Jos kilpailija esittää julkaisemattomia teoksia tai eurooppalaisessa lauluohjelmistossa epätavallista aineistoa, hänen tulee kilpailupäällikön pyynnöstä tuoda yksi kappale teoksesta tuomaristolle.

KILPAILUN KULKU

11    Kilpailu tapahtuu kolmessa erässä:

  • alkukilpailu 3.-6.6.2024
  • välikilpailu 7.-8.6.2024
  • loppukilpailu 12.6.2024

12    Alkukilpailusta tuomaristo valitsee välikilpailuun 16-20 kilpailijaa. Loppukilpailuun valitaan 6 kilpailijaa.

13   Esiintymisjärjestys, joka arvotaan alkukilpailua varten, säilyy samana kaikissa kilpailuvaiheissa koko kilpailun ajan.

14    Kilpailija, joka ei vuorollaan ole valmis esiintymään, voidaan sulkea pois kilpailusta. Sairastunut kilpailija voi kilpailun lääkärin antamalla todistuksella saada mahdollisuuden esiintyä myöhemmin erän aikana.

15    Kilpailija voi kilpailupäällikön luvalla poistua kilpailupaikkakunnalta

16     Kilpailijalla voi olla kilpailussa oma pianisti. Mikäli näin ei ole, kilpailupäällikkö osoittaa kilpailijalle jonkun kilpailun omista pianisteista. Jokaisella kilpailijalla on oikeus yhteen harjoituskertaan (enintään 60 min.) ennen alkukilpailua ja yhteen ennen välikilpailua. Loppukilpailuun päässeillä on oikeus yhteen orkesteriharjoitukseen loppukilpailua edeltävänä päivänä. Mahdollisten ylimääräisten harjoitusten sopimisesta ja kustannuksista kilpailija vastaa itse.

OHJELMA

17   Ilmoittautumisen yhteydessä laulaja ilmoittaa ohjelman, jonka hän esittää kilpailussa. Tätä ohjelmaa koskevat muutokset on ilmoitettava 14.2.2024 mennessä.

18  Kilpailussa ei ole pakollisia teoksia, mutta suosittelemme, että kilpailijat rakentavat ohjelmistonsa niin, että se heijastelee musiikin ja sen tekijöiden moninaisuutta.

Alkukilpailu

1. Yksi ennen vuotta 1760 sävelletty passio-, oratorio-, messu tai kantaattiaaria.
2. Kaksi yksinlaulua, joista ainakin toisen on oltava saksankielinen lied.
3. Yksi ooppera- tai konserttiaaria.

Kilpailijalla on käytettävissään enintään 20 minuuttia.

Välikilpailu

1. Suomalaisen säveltäjän laulu. (Katso suosituslista – PDF, 184 KB.)
2. Yksinlauluista muodostuva kokonaisuus (kesto 15-20 min.).
3. Yksi ooppera- tai konserttiaaria.

Kilpailijalla on käytettävissään enintään 30 minuuttia.

Välikilpailussa laulettavalla yksinlauluista muodostuvalla kokonaisuudella tarkoitetaan ohjelmaa, jonka muodostavat esim. jokin laulusarja tai sen osa, ryhmä yhden säveltäjän lauluja tai ryhmä eri säveltäjien samaan aihepiiriin liittyviä lauluja. Laulujen tulee olla lauluäänelle ja pianolle sävellettyjä tai säveltäjän itsensä lauluäänelle ja pianolle sovittamia

Loppukilpailu

Kaksi orkesterisäestyksellistä teosta, joista ainakin toisen on oltava ooppera-, oratorio-, kantaatti- tai konserttiaaria. Kilpailijalla on käytettävissään enintään 20 minuuttia.

19    Kilpailijan ohjelman tulee sisältää vähintään kolmella eri kielellä laulettuja kappaleita. Saman kappaleen voi esittää vain kerran.

ESITTÄMISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ

20    Kaikissa kilpailuerissä kukin kilpailija esittää koko ohjelmaosuutensa yhtäjaksoisesti.

21    Kilpailija saa itse päättää ohjelman järjestyksen. Ohjelman enimmäiskestoja ei saa ylittää.

22    Kaikki kappaleet, myös oratorioaariat, on esitettävä ulkoa. Aariat on esitettävä alkuperäisissä sävellajeissa tai yleisesti käytössä olevina transpositioina. Yksinlaulut saa transponoida. Teokset on esitettävä alkuperäiskielellä lukuun ottamatta suomalaisten säveltäjien lauluja, jotka voi esittää käännöksinä.

23    Tuomaristo voi, riippumatta sääntöjen 21. kohdan määräyksestä, pyytää kilpailijaa esittämään jonkin hänen jo esittämänsä kappaleen toistamiseen.

24    Kaikki kilpailutilaisuudet ovat avoimia yleisölle. Yleisön on noudatettava kilpailutilaisuuden alussa ilmoitettavia ohjeita.

ARVOSTELUTAPA

25    Arvosteluperiaatteet ja –menettely ilmenevät kilpailutoimikunnan hyväksymästä tuomariston ohjesäännöstä.

26    Loppukilpailuun pääseviä valittaessa ja kilpailun lopputulosta päätettäessä otetaan huomioon kilpailijasta kaikissa erissä saatu kokonaisvaikutelma.

27    Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.

PALKINNOT

28    Kaikki loppukilpailun osanottajat saavat palkintokirjan ja kaikki välierän osanottajat diplomin.

Kilpailun palkinnot ovat euroissa:

I50 000 €
II40 000 €
III30 000 €
IV10 000 €
V10 000 €
VI10 000 €

Kaikki välikilpailuun valitut, palkinnonsaajia lukuun ottamatta, saavat 1 500 euron stipendin.

Kilpailussa jaetaan myös 5 000 euron palkinto parhaasta suomalaisen yksinlaulun esityksestä laulajalle, jonka äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, sekä 5 000 euron palkinto parhaasta liedin esityksestä.

Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot toisinkin.

29    Tuomaristo voi jakaa muitakin kilpailutoimikunnan hyväksymiä palkintoja.

30    Palkinnot jaetaan loppukilpailun päätyttyä samana iltana. Jokaisen palkinnonsaajan tulee ottaa vastaan palkintonsa henkilökohtaisesti.

MUUT SÄÄNNÖKSET

31 Turvallisemman tilan periaatteet

On tärkeää, että Mirjam Helin -laulukilpailussa vallitsee avoin ilmapiiri, jossa kaikkien on helppo olla omana itsenään ja kunnioittaa muita:

  • Keskustelemme kunnioittavasti ja avoimesti. Luomme yhdessä myönteisen ja innostavan ilmapiirin. Pyrimme aktiivisesti toiminnallamme ja sanavalinnoillamme välttämään tekemästä oletuksia toisten elämäntilanteesta, identiteetistä, taustasta, kyvyistä tai sukupuolesta. Jokainen määrittelee itse itsensä ja oman kokemuksensa.
  • Emme hyväksy syrjintää tai häirintää.
  • Puutumme häirintään ja epäkunnioittavaan käyttäytymiseen. Mikäli jokin tilanne tuntuu epämukavalta, kerrothan asiasta tapahtuman järjestäjälle tai erikseen nimetylle vastuuhenkilölle.
  • Jos toimimme väärin, otamme asiasta vastuun ja pyydämme anteeksi. Sitoudumme tarkastelemaan toimintaamme kriittisesti ja muokkaamaan sitä jatkuvasti. Otamme vastaan palautetta tapahtuman aikana ja jälkikäteen.

32    Kilpailun järjestäjällä on rajoittamaton yksinoikeus taltioida ja välittää sisältöjä sekä esittää kilpailuesityksiä televisiossa, radiossa ja internetsivulla ja muissa tietoverkoissa maksamatta korvausta kilpailijoille tai voittajille ja heidän säestäjilleen.

Lisäksi kilpailun järjestäjällä tai heidän sopimallaan kolmannella osapuolella on oikeus arkistoida ja esittää kilpailijoiden sisältöjä sekä esittää kilpailuesityksiä televisiossa, radiossa ja verkossa ilman aika- tai maarajausta. Kilpailijalle ei toimiteta tallennetta omasta suorituksesta jälkikäteen.

33   Alkukilpailusta tai välierästä karsiutuneille järjestetään mahdollisuus keskustella tuomariston jäsenten kanssa.

34  Kilpailupäällikkö voi sulkea kilpailusta pois kilpailijan, joka ei noudata kilpailusääntöjä. Päätöksestä voi valittaa kilpailutoimikunnalle kuluvan kilpailuerän aikana.

35    Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa noudatetaan suomenkielisiä sääntöjä.

Pysy nuotissa - tilaa uutiskirjeemme!

Tilaa

Siirry takaisin sivun alkuun