Suomen Kulttuurirahasto

SKR FCF green logo

Suomen Kulttuurirahasto on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä säätiöistä. Se tukee suomalaista kulttuurielämää myöntämällä apurahoja tieteen ja taiteen eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Kulttuurirahaston sisällä toimii keskusrahasto ja 17 maakuntarahastoa. Rahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa, josta kansainvälisesti tärkein on Kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu.

Suomen Kulttuurirahaston historia on maailman säätiöiden joukossa ainutlaatuinen, koska sen peruspääoma kerättiin vuonna 1938 koko kansalta. Pääoma on karttunut seitsemänkymmenen vuoden aikana menestyksekkään sijoitustoiminnan sekä lukuisten lahjoitusten turvin. Nykyään Rahaston yhteydessä toimii yli 700 nimikkorahastoa, joiden varallisuutta käytetään vuosittain lahjoittajien toivomiin ja ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Mirjam Helin kuului Kulttuurirahaston historian merkittävimpiin lahjoittajiin.

Lisää tietoa Suomen Kulttuurirahastosta