Marja-Leena Petas kansainvälisen musiikkialan organisaation varapuheenjohtajaksi

Musiikin maisteri, Mirjam Helin -laulukilpailun pääsihteeri Marja-Leena Petas on valittu kansainvälisen musiikkikilpailujen federaation (World Federation of International Music Competitions, Geneve) varapuheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle.

Federaatio on maailmanlaajuinen, arvostettujen musiikkikilpailujen ja organisaatioiden verkosto, johon kuuluu 120 jäsentä.

Federaation tehtävänä on ammattimaisesti johdettujen kilpailujen kautta tunnistaa nuoria musiikkialan lahjakkuuksia ja laajan kansainvälisen verkoston kautta edistää heidän urakehitysmahdollisuuksiaan. Suomalaisilla, kansainvälisillä musiikkikilpailuilla on laajalti tunnustettu rooli tässä tehtävässä.

Suomalaisista kansainvälisistä musiikkikilpailuista federaatioon kuuluvat Mirjam Helin -laulukilpailu, Sibelius viulukilpailu sekä Maj Lind pianokilpailu. Näistä seuraavaksi järjestetään Mirjam Helin -laulukilpailu elokuussa 2014.

Suomen Kulttuurirahasto järjestää Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun joka viides vuosi. Kilpailu on tarkoitettu jo esiintymiskypsyyttä omaavien nuorten laulajien valiojoukolle ja se tunnetaan laajasta ohjelmistovaatimuksesta.

Lisätietoja: www.wfimc.org