Säännöt

Kilpailun säännöt vuonna 2014

YLEISTÄ

1    Suomen Kulttuurirahasto järjestää Helsingissä 4. – 13.8.2014 seitsemännen kerran kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun. Kilpailussa on kaksi sarjaa: toinen naislaulajille ja toinen mieslaulajille.

2    Kilpailuun voivat osallistua kansalaisuudestaan riippumatta naiset, jotka ovat syntyneet vuonna 1984 tai sen jälkeen, ja miehet, jotka ovat syntyneet vuonna 1982 tai sen jälkeen.

3    Ilmoittautuessaan tähän kilpailuun laulaja sitoutuu noudattamaan kilpailusääntöjä, esiintymismääräyksiä ja tuomariston ratkaisuja. Kilpailuun ilmoittautuminen merkitsee samalla vakuutusta siitä, että laulaja on kilpailun ajan vapaa kaikista     ammattinsa velvoituksista.

ILMOITTAUTUMINEN

4    Kilpailuun ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella internet-sivujen www.mirjamhelin.fi kautta 14.2.20014 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä laulajan tulee toimittaa korkeatasoinen äänite (kuvalla ja äänellä) esikarsintaa varten.

Ilmoittautumislomakkeen, sen liitteiden ja säännöissä jäljempänä mainittujen ilmoitusten tulee ehdottomasti olla perillä mainituissa määräajoissa. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei hyväksytä.

5     Jos kilpailijoiden määrää on rajoitettava, suorittaa kilpailutoimikunnan nimeämä raati esikarsinnan lähetettyjen ilmoittautumisasiakirjojen ja äänitteiden perusteella. Kilpailuun hyväksytyille osanottajille lähetetään kirjallinen vahvistus 4.4.2014 mennessä.

6    Kilpailijan ilmoittamaan ohjelmaan voidaan hyväksyä muutoksia 18.4.2014 mennessä.

7    Kilpailuun hyväksyttyjen osanottajien on henkilökohtaisesti ilmoittauduttava kilpailun sihteeristölle 2.8.2014 klo 14-17 ja osallistuttava kilpailujärjestyksen arvontatilaisuuteen klo 18.00

NUOTTIAINEISTO

8    Jos kilpailijalla ei ole omaa pianistia, noudatetaan seuraavia sääntöjä:
    a) Kilpailun pianistille on toimitettava selkeät, luettavat nuotit.
    b) Erityistapauksissa kilpailutoimikunta voi vaatia, että nuotit lähetetään etukäteen tutustumista varten.

9    Orkesterin tarvitseman nuottiaineiston hankkii kilpailutoimikunta. Jos kilpailijan valitsemalla orkesterin säestyksellä esitettävällä sävellyksellä ei ole kustantajaa eikä teos ole yleisesti saatavissa, on kilpailijan itse pyydettäessä toimitettava kilpailutoimikunnalle sekä teoksen partituuri että sen orkesterimateriaali 18.4.2014 mennessä.

10    Jos kilpailija esittää julkaisemattomia teoksia tai eurooppalaisessa lauluohjelmistossa epätavallista aineistoa, hänen on tuotava teoksista yksi kappale tuomaristolle.

11    Epäselvissä tapauksissa on tiedusteltava sihteeristön mielipidettä.

KILPAILUN KULKU

12    Kilpailu tapahtuu kolmessa erässä:
    - alkukilpailu 4.-7.8.2014
    - välikilpailu 9.-10.8.2014
    - loppukilpailu 13.8.2014

13    Alkukilpailusta tuomaristo valitsee välikilpailuun 16-20 kilpailijaa. Loppukilpailuun valitaan 8 kilpailijaa.

14    Esiintymisjärjestys, joka arvotaan alkukilpailua varten, säilyy samana kaikissa kilpailuvaiheissa koko kilpailun ajan.

15    Kilpailija, joka ei vuorollaan ole valmis esiintymään, voidaan sulkea pois kilpailusta. Sairastunut kilpailija voi kilpailun lääkärin antamalla todistuksella saada mahdollisuuden esiintyä myöhemmin erän aikana.

16    Kilpailija voi pääsihteerin luvalla poistua kilpailupaikkakunnalta

17    Kilpailutoimikunta asettaa kilpailijan käyttöön pianistin. Jokaisella kilpailijalla on oikeus yhteen harjoituskertaan (enintään 60 min.) ennen alkukilpailua ja yhteen ennen välierää. Loppukilpailuun päässeillä on oikeus yhteen orkesteriharjoitukseen loppukilpailua edeltävänä päivänä. Ylimääräisten harjoitusten sopimisesta ja kustannuksista kilpailija vastaa itse.

OHJELMA

18    Ilmoittautumislomakkeessa laulaja ilmoittaa ohjelman, jonka hän esittää kilpailussa. Kaikki kilpailijan ohjelmaa koskevat muutokset on ilmoitettava sihteeristölle. Ohjelmaan ei saa tehdä muutoksia 18.4.2014 jälkeen.

19    Kilpailun ohjelma

    Alkukilpailu
      1. Yksi 1600-1700-lukua edustava passio-, oratorio-, messu- tai kantaattiaaria (ei kuitenkaan wieniläisklassinen).
      2. Kaksi yksinlaulua, joista ainakin toisen on oltava Lied.
      3. Yksi ooppera- tai konserttiaaria.
    Kilpailijalla on käytettävissään enintään 20 minuuttia.

    Välikilpailu
      1. Suomalaisen säveltäjän laulu.
      2. Yksinlauluista muodostuva kokonaisuus (kesto 15-20 min.).
      3. Yksi ooppera- tai konserttiaaria.
    Kilpailijalla on käytettävissään enintään 30 minuuttia.

    Loppukilpailu
    Kaksi orkesterisäestyksistä teosta, joista ainakin toisen on oltava ooppera-, oratorio-, kantaatti- tai konserttiaaria. Kilpailijalla on käytettävissään enintään 20 minuuttia.

    Välikilpailussa laulettavalla yksinlauluista muodostuvalla kokonaisuudella tarkoitetaan ohjelmaa, jonka muodostavat esim. jokin laulusarja tai sen osa, ryhmä yhden säveltäjän lauluja tai ryhmä eri säveltäjien samaan aihepiiriin liittyviä lauluja.

20    Kilpailijan ohjelman tulee sisältää vähintään kolmella eri kielellä laulettuja kappaleita. Ohjelmassa ei saa olla samaa kappaletta kahdesti.

ESITTÄMISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ

21    Kaikissa kilpailuerissä kukin kilpailija esittää koko ohjelmaosuutensa yhtäjaksoisesti.

22    Ohjelman järjestyksen laulaja saa päättää itse. Ohjelman enimmäiskestoja ei saa ylittää.

23    Kilpailijan on esitettävä kaikki kilpailukappaleet, myös oratorioaariat, ulkoa. Kaikki aariat esitetään alkuperäisissä sävellajeissa tai yleisesti käytössä olevana transpositiona. Yksinlaulut saa transponoida. Kaikki teokset esitetään alkuperäiskielellä; suomalaisten säveltäjien laulut saa kuitenkin esittää käännöksinä.

24    Tuomaristo voi, riippumatta sääntöjen 21. kohdan määräyksestä, pyytää kilpailijaa esittämään jonkin hänen jo esittämänsä kappaleen toistamiseen.

25    Kaikki kilpailutilaisuudet ovat julkisia. Yleisön on noudatettava kilpailutilaisuuden alussa ilmoitettavia ohjeita.

ARVOSTELUTAPA

26    Arvosteluperiaatteet ja -menettely sisältyvät kilpailutoimikunnan hyväksymään tuomariston ohjesääntöön.

27    Loppukilpailuun pääseviä valittaessa ja kilpailun lopputulosta päätettäessä otetaan huomioon kilpailijasta kaikissa erissä saatu kokonaisvaikutelma.

28    Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.
 

PALKINNOT

29    Kaikki loppukilpailun osanottajat saavat palkintokirjan ja kaikki välierän osanottajat diplomin.

Kilpailun palkinnot ovat euroissa:
 

    Naislaulajat       Mieslaulajat
I   30 000 €       30 000 €
II   20 000 €       20 000 €
III   10 000 €       10 000 €
IV   5 000 €       5 000 €

Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot toisinkin.

30    Tuomaristo voi jakaa muitakin kilpailutoimikunnan hyväksymiä palkintoja.

31    Palkinnot jaetaan loppukilpailun päätyttyä samana iltana. Jokaisen palkinnonsaajan tulee ottaa vastaan palkintonsa henkilökohtaisesti.

32    Palkinnonsaajien konsertti järjestetään 15.8.2014 Tampereella. Konsertissa esiintyvät kaikki finalistit. Kilpailutoimikunta voi lisäksi pyytää muitakin kilpailijoita esiintymään. Kilpailutoimikunta valitsee palkinnonsaajien konsertin ohjelman kilpailijoiden ohjelmistosta.

MUUT SÄÄNNÖKSET

33    Kilpailun järjestäjillä on rajoittamaton yksinoikeus taltioida ja välittää sisältöjä sekä esittää kilpailuesityksiä televisiossa, radiossa ja internetsivulla ja muissa tietoverkoissa maksamatta korvausta kilpailijoille tai voittajille ja heidän säestäjilleen.

    Lisäksi kilpailujärjestäjillä tai heidän sopimallaan kolmannella osapuolella on oikeus arkistoida ja esittää kilpailijoiden sisältöjä sekä esittää kilpailuesityksiä televisiossa, radiossa ja internetsivulla ilman aika- tai maarajausta. Kilpailijalle ei toimiteta materiaalia omasta suorituksesta jälkikäteen tallenteena.

34    Alkukilpailusta tai välierästä karsiutuneille järjestetään mahdollisuus keskustella tuomariston jäsenten kanssa.

35    Kilpailija, joka ei noudata näiden sääntöjen määräyksiä, voidaan sulkea pois kilpailusta.

36    Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Mahdolliset ristiriitaisuudet ratkaistaan suomenkielisten sääntöjen pohjalta.