Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterin nimi

Suomen Kulttuurirahaston/Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Suomen Kulttuurirahasto/Kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu
PL 203, 00121 Helsinki
Y-tunnus 0116947-3
puh. 09 6128 1248

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

pääsihteeri Marja-Leena Pétas, puh. 050 501 4026, mp@mirjamhelin.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisterin tarkoitus on toimia Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun henkilö- ja yritysasiakkaista, yhteistyökumppaneista, henkilökunnasta sekä potentiaalisesta asiakaskunnasta.

Asiakasrekisteriä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta
 • asiakkaille suunnattujen palveluiden toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun palveluista ja tuotteista tiedottaminen, viestintä, markkinointi, myynnin edistäminen, mielipide- ja markkinatutkimukset
 • analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun asiakasrekisteri sisältää tietoja seuraavista asioista:

 • nimet
 • osoitteita
 • sähköpostiosoitteita
 • puhelinnumeroita
 • käyttökieli
 • asuinmaa
 • sukupuoli
 • suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyviä merkintöjä
 • muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään
- Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä
- ulkomaisista musiikkialan yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä
- Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun aiemmista asiakasrekistereistä

Rekisteriin liitetään mm. Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun uutiskirjeen tilanneet, Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun yhteistyötahojen edustajat sekä pääsylipun ostajat, jotka ovat ilmoittaneet lipun oston yhteydessä henkilötietonsa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 3. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 3. mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisesti tallennetussa muodossa. Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Asiakastiedot ja niistä tuotetut varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.